Psykolog utlåtande

Hej om soc har hyrt in en psykolog för ett utlåtande om saker och ting och för att kunna jobba vidare när man inte kommer någonstans i utredningen. Hur tung är psykologen utlåtande måste soc rätta sig av psykologens utlåtande ?

Anna

Kommentarer

Hej!

När socialtjänsten utreder hur barn har det, och om barnet och barnets familj är i behov av stöd och hjälp, kan socialtjänsten hämta in uppgifter från de som finns i barnets närhet. Det kan exempelvis vara uppgifter från släktingar, men även från professionella som möter familjen, så som personal på BVC och inom elevhälsovården och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med barnet och familjen. När ett barn utreds är det viktigt att socialtjänsten konsulterar den medicinska kompetensen som finns runt barnet. Det kan exempelvis innebär att barnet eller familjen får träffa en psykolog som efter att ha träffat barnet och eller familjen ger utlåtande till socialtjänsten. Dessa utlåtanden blir sedan en del av den utredning som socialtjänsten gör och som ligger till grund för de beslut som fattas och de insatser som erbjuds.

Det går inte att ge ett svar på hur pass stor vikt socialtjänsten ska lägga vid enskilda utlåtanden. Det beror ju givetvis på vad som framkommer av uppgifterna och vilka andra uppgifter som framkommer i utredningen. Vi råder dig att kontakta socialtjänsten som ni tillhör för att få mer information om hur de bedömer den information som psykologen har lämnat.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter