Öppen utredning - flytt

Socialtjänsten har öppnat en utredning (12e utredningen) men har redan bestämt sig för att omhänderta mitt barn, dock finns inget skriftligt beslut än. Barnet fyller 15år i år. Vad händer om vi flyttar ifrån Sverige under utredningen? Eftersom de redan bestämt vad de ska göra fast inget beslut finns.
Kidnappar jag mitt eget barn då? Blir jag/vi efterlysta? Läggs utredningen ned?
Vi är inte svenska medborgare om det har nån betydelse, vi är norska.

Mvh frustrerad mamma

Mamma04

Kommentarer

Hej!

Det låter som om att du och ditt barn har en svår situation där ni är i behov stöd och hjälp.

Alla beslut som fattas avseende barn ska vara skriftliga och fattade enligt delegationsordning. Socialtjänsten kan inte vidta några åtgärder utan att det finns ett skriftligt beslut. Besluten går att överklaga.

Vi kan inte uttala oss om specifika ärenden men sannolikt läggs utredningen inte ner bara för att ni lämnar landet. För att socialtjänsten ska överväga att omhänderta barn krävs att oron och vårdbehoven bedöms som omfattande.

Om oron avseende ett barn som är svensk medborgare är så stor att socialtjänsten avser vidta tvångsåtgärder i form av ett omhändertagande kan de göra det även om barnet lämnar landet, så länge det går att hävda att barnet har sin hemvist i Sverige.

Tvångsåtgärder kan vidtas även avseende barn som inte är svenska medborgare om det kan antas att motsvarande åtgärder skulle vidtagits av myndigheter i hemlandet.

Socialtjänsten har möjlighet att samverka med myndigheter i andra länder om det bedöms vara till barnets bästa.

Ditt barn är 15 år, så hens inställning till både dina och socialtjänstens beslut väger tungt. Vi råder dig att prata med socialtjänsten som handlägger ärendet och be om att få tydlig information om deras bedömning.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter