Flytt till annan kommun, bevis för att barnen mår dåligt

Min väninna har problem med socialtjänsten och har en handläggare som arbetar i två olika kommuner, både i kommunen fadern bor i och i kommunen som mamman bor i.

Kort om det jag fått reda på: Mamman har fråntagits sina barn och dessa barn har blivit placerade hos fadern (fortfarande delad vårdnad). Den äldsta dottern, nu fyllda 16 år, flydde hem till mamman efter ett tag (vet ej hur länge)och blev genast satt på HVB. Mamman som vägrade lämna sin dotter som var i dåligt skick både fysiskt och psykiskt från vistelsen hos fadern fick även bo på HVB-hemmet. Modern blev tvungen att flytta hem efter ett bra tag och då följde dottern med även om dottern fortfarande är inskriven på HVB-hemmet och under LVU. Det finns orosanmälningar från skola, psykolog, BRIS mm som visar att dottern inte hade det bra hos pappa ändå vägrar handläggaren att låta barnen flytta tillbaka till modern. Flickan var undernärd, hade ångestattacker osv. Nu vill socialtjänsten att mamman ska flytta till en mindre lägenhet då hon inte har sina barn hemma vilket i längden kommer att hindra henne från att få tillbaka sina barn eftersom hon inte kommer att ha plats för alla (tror det är 5 barn totalt). Nu har mamman hittat ett fint litet hus som hon gärna vill flytta till men då den är placerad i annan kommun så säger socialtjänsten att hon inte kan göra det eftersom det är LVU på hennes hemmavarande dotter. Stämmer det?

Det finns underlag och orosanmälningar på att barnen är undernärda, inte klarar skolan särskilt bra, att pappan är fysisk på barnen och att han även närmat sig den äldsta dottern. Modern har påtalat detta för socialhandläggaren som envisas med att låta barnen bo kvar hos fadern.

Jag har sagt till min väninna att hon då får vända sig till JO som är opartiska eftersom en orosanmälan mot socialhandläggaren inte är opartisk och att det troligast skulle ställa till ännu mer bekymmer för väninnan.

Jag hoppas få svar så snart som möjligt för att kunna vägleda min vän.

Vänligen / Vill hjälpa en vän

Vill hjälpa en vän

Kommentarer

Hej!

Det verkar vara stora bekymmer som din vän har när det gäller sina barn och den kontakt hon har med socialtjänsten. Hon ska vara glad att ha en vän som du, som vill engagera dig i henne och barnens situation.

Det mamma har berättat för dig är så klart hennes version och upplevelse. Ibland kan det vara bra och backa tillbaka till utredningen som har gjorts när det gäller barnen, för att förstå varför socialtjänsten har gjort den bedömning de har gjort. I utredningen framgår också eventuellt vad mamma behöver göra för att det ska vara okej för att barnen kan flytta hem till henne igen.

Som vi förstår det har din väns äldsta dotter blivit omhändertagen enligt LVU eftersom hon inte ville bo kvar frivilligt hos sin pappa utan flyttade hem till sin mamma. Dottern blev placerad på ett HVB-hem med LVU, och är fortfarande placerad där, men att socialtjänsten på något sätt godkänner att flickan bor hos sin mamma. Din vän kan så klart flytta från en kommun till en annan. Det är oklart i det du skrivit om vilken kommun som har gjort vilken bedömning och utredning på barnen, och om äldsta flickan är omhändertagen enligt LVU av mammans kommun eller pappans kommun. Mammans kommun ställer krav på att hon ska minska sina boendekostnader, och när hon gör detta bör hon ha självbestämmanderätt om var hon ska bo.

Det här med att arbeta i två kommuner och sitta på två stolar kan vi inte se är direkt olagligt eller att det krockar på något sätt, men handläggaren får vara försiktig med vissa uppgifter så att inte någon sekretess bryts mellan kommunerna. Om din vän inte är nöjd med handläggningen och anser att socialtjänsten inte har handlagt ärendet enligt lagen, så kan man anmäla detta till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, vilken är den myndighet som har tillsyn på Socialtjänsten.

Vi hoppas att du fått information som gör att du känner att du kan hjälpa din vän vidare i att kunna vara en bra mamma för sina barn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter