Hjälplös

Hej, min bror missbrukar droger. Kan jag boka tid till honom hos socialtjänsten

Orolig systet

Kommentarer

Hej!

Att ha någon nära som missbrukar innebär ofta en oro. Att som anhörig försöka göra vad man kan för att hjälpa är för många en självklarhet. Det svåra är att få sin anhörige med på tåget.

Om din bror är vuxen, det vill säga över arton år, är det han som bestämmer om han vill ha hjälp. Som myndighet kan socialtjänsten erbjuda hjälp i olika former beroende på hur missbruket ser ut. Sjukvården har också en del insatser som den kan erbjuda den enskilde.

Om din bror önskar hjälp eller kan tänka sig att följa med på besök, så kan du så klart kontakta socialtjänsten för att boka en tid. Vill din bror att du följer med, så kan du också göra det.

Om din bror inte vill att du ska boka en tid, men du ändå har en oro för din bror och hans missbruk kan du göra en anmälan till socialtjänsten. I anmälan ska du beskriva hur din brors missbruk ser ut, hur missbruket påverkar honom, hans arbete, familj, boende och så vidare. Socialtjänsten skickar då ett erbjudande om hjälp och troligen en tid för möte.

Om missbruket är så allvarligt att det är en risk för den enskildes liv ska socialtjänsten öppna en utredning för att pröva om LVM är tillämpligt. Oftast är det när anmälningar inkommer från till exempel sjukvården som föranleder en sådan utredning. LVM, Lag om missbrukare i vissa fall, är en tvångslag där socialtjänsten kan säkerställa att den enskilde får en läkarbedömning även om den enskilde inte vill. Socialnämnden kan akut omhänderta en missbrukare, om det är fara för liv och vården inte kan avvaktas. Socialnämnden kan också ansöka om vård hos förvaltningsrätten, om den enskilde inte själv är med på behandling.

Hoppas att du får med din bror på ett möte på socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter