Inspelat barnsamtal på begäran av föräldrar

Hej! Jag arbetar som socialsekreterare och undrar om vårdnadshavare kan kräva att barnsamtal skall spelas in?

Socialsekreterare

Kommentarer

Hej!

Vi kan alla hamna i en situation där vi behöver råd och stöd och information om vad som gäller i olika sammanhang. Just Soctanter på nätet är tänkt att vara ett frågeforum för privatpersoner som har fundering kring frågor av social karaktär.

Som yrkesman ber vi dig prata med din chef. Om din chef är osäker på vad som gäller kan ni prata med juristen i er kommun.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter