Fråga

Jag blev orosanmäld för ett tag sedan. Jag misstänker att soc har begärt ut papper från en tidigare kommun som jag har bott i utan att anteckna det i utredningen. Har jag rätt att få veta ifall soc dragit ut journaler från den kommunen ifall jag ringer den kommunen och frågar? Är det något som antecknas på den andra kommunen? Alltså antecknas att de lämnat ut uppgifter till min nya kommun.

Undrar

Kommentarer

Hej!

Ja det bör finnas en anteckning eller den skriftliga begäran från nya kommunen i din akt på din gamla kommun.

Vanligtvis skickas en skriftlig begäran från den kommun som ska göra utredningen till tidigare kommun för att få tillgång till tidigare utredningar. I en utredning ska det finnas med varifrån uppgifterna kommer till exempel att man begärt handlingar från annan kommun.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter