Hemtagningsutredning

En hemtagningsutredning ska ju vara klar inom fyra månader. Innebär detta att socialnämnden också ska ta sitt beslut inom samma tidsspann eller är det ok att beslutet tas tre månader efter utredningen inkommit till kommunen?

Tack på förhand!

Gamla mommo

Kommentarer

Hej!

När föräldrar till ett barn som är omhändertagen enligt LVU vill att vården ska upphöra och få hem barnet igen, öppnas en utredning. Denna utredning, hemtagningsutredning, öppnas enligt 11 kap 1 § SoL med stöd av 11 kap 2 § SoL. En sådan utredning ska normalt vara slutförd inom fyra månader. Det kan ibland finnas skäl att förlänga utredningstiden och då är det socialnämnden som beslutar om detta.

En utredning som görs ska avslutas i ett ställningstagande och beslut vilket innebär att beslutet ska vara klart inom dessa fyra månader. Vad det än blir för beslut, så har part i ärendet, det vill säga vårdnadshavare och barn rätt att ta del av beslutet och också kunna överklaga beslutet om det går emot deras önskemål.

Om den som är part i ärendet inte är nöjd med handläggningen kan hen kontakta handläggarens chef och framföra klagomål på handläggningstiden och att det inte finns något beslut. Dessutom kan man kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är socialtjänstens tillsynsmyndighet. Där kan man framföra missnöje på själva handläggningen om man inte anser att socialtjänsten inte skött sina åtagande.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter