Hur går det till

När man pga av ringa narkotikabrott får körkortet indraget och blir i samband med ansökan om nytt körkortstillstånd kallad till socialtjänsten för att transportstyrelsen ber yttrande.
Lämnar man Urinprov på ett sådant möte eller är det transportstyrelsen som efter att soc-yttrande kommit in begär detta?
Behöver jag berätta för soc att jag har adhd?
Kan de få veta detta ändå då man sagt det i polisförhör samt tingsrätt?
Brukar socialtjänstens yttrande ha betydelse för att få tillbaka sitt körkort?

Tacksam om jag snabbt får svar på alla dessa
Ni är bäst

Orolig

Kommentarer

Hej!

Tack för ditt beröm. Vi blir alltid lika glada när någon är nöjd med vårt forum. Att få sitt körkort indraget kan innebära stora konsekvenser i det vardagliga livet och vi har därför förståelse för att man kan vara orolig inför möten med socialtjänsten och Transportstyrelsen.

När man har fått sitt körkort återkallat och står inför att ansöka om nytt körkortstillstånd är det Transportstyrelsen som utreder ärendet. Transportstyrelsen inhämtar information från domar, strafförelägganden och ordningsförelägganden eller om du exempelvis har blivit omhändertagen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB). Alla läkare har också en skyldighet att anmäla till Transportstyrelsen om en person är medicinskt olämplig att ha körkort.
Transportstyrelsen kan inhämta uppgifter från Polisen, Kriminalvården, socialtjänsten på din hemort eller andra myndigheter. De kan också begära att du ska komma in med läkarintyg som visar att du uppfyller de medicinska kraven. Du har givetvis också möjlighet att lämna dina synpunkter.

Av 3 kapitlet 3 § Körkortslagen framgår att den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs. Det innebär alltså att Transportstyrelsen kan kräva att du visar din drogfrihet genom att du lämnar urinprov.

Socialtjänsten inleder en utredning efter det att Transportstyrelsen har begärt ett yttrande. Körkortsyttrandet från socialtjänsten ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma personens lämplighet som innehavare av körkort ur nykterhets/drogfrihetshänseende. Man tittar bland annat på din bakgrund och aktuella situation, tidigare aktualitet inom socialtjänsten, tidigare missbruk, tidigare genomgången eller pågående missbruksbehandling, samt aktuella alkoholvanor. Om det finns eller har funnits ett narkotikamissbruk och i så fall vilka droger eller om du har läkemedelsassisterad behandling.

Om du vill läsa mer om körkortstillstånd kan du besöka Transportstyrelsens hemsida:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/...

Vi hoppas att du får bra stöd och hjälp i din situation om du behöver det.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter