Psykisk ohälsa hos närstående

Hej,

Jag har en närstående som saknar förmågan att reflektera över sig själv , och se sin del i olika sammanhang och situationer. Som närstående vill jag få personen att förstå och hjälpa denne att se sin del och problematik . Men insätt att det är omöjligt oavsett vad jag gör eller säger.
Det är sorligt att personen i fråga lider och mår riktigt uselt , men vägrar se sin "sjukdom" och ta hjälp , utan istället skyller på orimliga saker i omgivningen som skadar och sårar alla inblandade. Jag är både orolig för personen och dennes barn . Men vet inte vad jag ska göra . För det är väl så att den som inte vill ha behandling får det inte heller ?

Anonymous

Kommentarer

Hej!

Vilken bra vän du är till din närstående. Att finnas i någons närhet och försöka spegla det som händer så att den andre kan få möjlighet att reflektera över sig själv och sina handlingar och vad det blir för konsekvenser är guld värt.

På din beskrivning uppfattar vi det dock så att din närstående inte kan ta till sig det du säger, att hen saknar förmåga. Ibland kan vissa personer behöva få tillsagt sig “sanningar” flera gånger för att kunna ta till sig budskapet, och själv se sin roll i det som sker. Det kan också vara så att hen är rädd att det ska finnas en sjukdom eller ohälsa, och förnekar i det längsta inför andra och kanske även för sig själv att det finns problem.

Precis som du själv skriver kan socialtjänsten eller sjukvården inte tvinga en vuxen till att ta emot hjälp för sin ohälsa, om ohälsan inte beror på missbruk och missbruket är av den art att liv och hälsa äventyras om missbruket inte avbryts, eller om den psykiska ohälsan beror på psykisk störning och den enskilde är i oundgängligt behov av psykiatrisk vård.

Dessa två tvångslagar är LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, samt LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård.

Om ohälsan är så allvarlig att den inte bara påverkar din närstående utan även hens barn, så bör du kontakta socialtjänsten och berätta om den oro du har för barnen, vilka konsekvenser du kan se att det kan bli för barnen om deras förälder inte får hjälp. På så sätt kan familjen i helhet få hjälp, och kanske ser din närstående det på ett annorlunda sätt om hjälpen erbjuds för barnens skull.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter