Orosanmälan

Hej
Vi har fått en orosanmälan på våra barn. Anmälan skulle tydligen kommit in per brev och varit väldigt kort. Det stod att vi har druckit alkohol varje dag under semestern och barnen inte fått göra någonting.
Det stämmer verkligen inte då vi varit och hälsat på släkten på olika håll under nästan hela vår semester. Vi har varit hemma några dagar där emellan och packat om. Vi blir väldigt illa berörda av detta och ännu sämre mår vi när vi fick veta att barnen måste vara med på ett möte. Vi känner att det kommer komma upp så många funderingar och tankar hos dom större barnen om vem som vill göra oss så illa och låta oss gå igenom allt detta. Måste barnen alltid kallas till möte är vår fråga?

Oroliga föräldrar

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att det kan kännas obehagligt och väcka både frågor och oro både hos föräldrar och barn när socialtjänsten har tagit emot en orosanmälan gällande ens barn.

När socialtjänsten tagit emot en orosanmälan görs en bedömning om utredning ska inledas direkt eller om de berörda ska kallas till ett samtal med handläggare, det inom ramen för vad som kallas en förhandsbedömning.

I samtalet talar socialtjänsten med de berörda om vad oron gäller som inkommit. Socialtjänsten vill höra hur de berörda, alltså ni föräldrar och era barn ställer sig till den oro som inkommit.

Inom ramen för förhandsbedömning som ska vara klar inom 14 dagar ska socialtjänsten göra en bedömning om det finns behov av att utredning ska inledas eller ej.

Ni skriver att ni är orolig för vilken oro det ska skapa för framförallt de äldre barnen. Vårt råd är att försöka förklara utifrån ålder och mognad för dem varför ni är kallade till samtalet. Vår erfarenhet är att det skapar mindre oro att vara ärlig då oftast fantasier är värre och skapar mer oro för barn.

Ni skriver att det inte finns någon sanningshalt i den oro som inkommit vilket är viktigt att ni får möjlighet att framföra.

Om ni som föräldrar fortfarande inte tror att det är det bästa för era barn att barnen följer med vid mötet är vårt råd att ringa handläggaren för att diskutera detta. Vilket är mycket bättre än att utebli med barnen från mötet.

Vi hoppas att du har fått svar på era frågor och att mötet med socialtjänsten blir till det bästa för era barn.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter