Ensamstående med missbruk

Hej, jag är ensamstående med två små barn varannan vecka. Jag har ett alkoholberoende och har dels fått hjälp vis kontrollerat drickande, dels psykolog varannan vecka via Företagshälsan. Har gått på AA. Men det hjälper inte, jag klarar inte att sluta! Hur gör jag för att få behandlingshem via kommunen? Det har gjorts en orosanmälan som lades ner direkt, för jag följer ju planeringen och är väletablerad. Men det räcker inte. Hjälp!

Hanna

Kommentarer

Hej!

Tack för ditt brev. Vi förstår på ditt brev att du är hjälpsökande och motiverad till att få behandling för ditt alkoholberoende. Du skriver att du har svårigheter med att sluta dricka alkohol trots de pågående insatser du har och har provat.

Vad bra att du efterfrågar ytterligare hjälp och stöd på din väg till nykterhet. Det visar på att du både har insikt och tar ansvar både för din egen hälsa och för din föräldraroll.

Du kan ansöka om behandling på det socialtjänstkontor du tillhör utifrån var du är boende, folkbokförd. Du hittar socialtjänstkontorets mottagnings telefonnummer via nätet.

Vid ansökan inleds utredning där information inhämtas via samtal med dig. Utredningen mynnar ut i bedömning om du bedöms ha rätt till bistånd för behandling eller inte.

Du skriver att du har stöd hos psykolog via företagshälsan genom din arbetsgivare, och vi vill även informera om att arbetsgivaren har ett ansvar i din rehabilitering till nykterhet. Det finns olika möjligheter att få kostnaden betald för behandlingen. Ibland bekostar arbetsgivaren behandlingen, ibland kommer socialtjänsten överens med arbetsgivaren och kostnaden för behandlingen delas., eller så bekostar socialtjänsten hela behandlingen via bistånd.

Vem som ansvarar för behandlingskostnaden är naturligtvis beroende på om du ger ditt medgivande till att din arbetsgivare kontaktas.

Vi råder dig att ta kontakt med socialtjänsten för vidare ansökan så att du kan få ytterligare råd och stöd om vad som blir bäst för just dig.

Vi önskar dig all lycka på din väg till ett liv utan beroende av alkohol!

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter