Lvu

Hej min dotter är placerad lvu min dotter har mycket vård behov socialen säger hela tiden till mig att jag inte kommer klara av att ta hand om mitt barn jag får inte min dotters sjukvårds journal och hälsojournaler jag är fortfarande vårdnadshavare hur ska jag veta om min dotter när jag inte får hennes journaler soc säger jag tror inte du kan ta hand om henne o jag sa till honom hur vet du det han svara mig inte o säger hela tiden att jag inte förstår min dotters sjukdomar vad ska jag säga till dom de säger samma sak att jag inte kan ta hand om henne

Frågor lvu

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig för din dotter som enligt socialtjänsten har ett stort vårdbehov.

Du skriver att socialtjänsten har gjort bedömning att du i nuläget inte klarar av att ta hand om din dotter, och att du inte förstår vad det är du brister i.
Vi kan inte svara i individärenden och råder dig att fortsätta fråga ditt barns handläggare som du redan gör.

Om du inte tycker att du får svar kan du efterfråga både den färdigställda utredningen samt vårdplanen för placeringen som du som vårdnadshavare har rätt att ta del av.

I utredningen framgår varför din dotter är placerad och i vårdplanen ska det framgå vad som ska vara uppnått för att din dotter ska kunna komma hem igen.

Vad gäller sjukvårdsjournaler kan du som vårdnadshavare begära ut dem från sjukvården.

Vi hänvisar dig åter till ditt barns handläggare med vidare frågor i ditt barns ärende. Samt att om du inte tycker att du förstår eller får svar kan du vända dig till handläggarens närmsta chef till exempel via telefon.

Om man inte är nöjd med handläggningen hos både socialtjänsten och på sjukvården har du möjlighet att kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, som är den myndighet som har tillsyn över både socialtjänsten och sjukvården.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter