Fråga

Måste soc anteckna i en journal ifall någon ringer och undrar något?

Undrar

Kommentarer

Hej!

Din fråga är svår att besvara enkelt men vi ska försöka.
Socialtjänsten har en dokumentationsskyldighet vilket innebär att kontakter ska dokumenteras. Samtidigt ska dokumenteringen vara av vikt och relevant för ärendet/ utredningen.

Det är en bedömning som görs vid kontakten där det ibland kan vara ett rådgivande samtal där det inte framgår vem det handlar om, och där samtalet tas som ett generellt rådgivande samtal.

Vår uppfattning och erfarenhet är att det kan se mycket olika ut vad gäller dokumentation i ett ärende, där vissa dokumenterar mer och andra mindre.
Det viktiga är att den dokumentation som är relevant förs in i ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter