Fortsättning på ert svar körkortstillstånd

Hej och tack snälla ni för ert svar.
I samband med att körkortet drogs in för ringa narkotikabrott pga av mitt enstaka misstag så satt jag anhållen 24 timår misstänkt för ett brott som jag efter 24 timmar senare friades för. Blev endast dömd för ringa narkotikabrott. Detta har alltså inte socialtjänsten heller kännedom om?
Så jag kan gå dit och va säker på att transportstyrelsen inte skickat varken tingsrättens dom eller varför mitt körkort blev indraget?
Tack för allt. Mvh

Socialpedagog

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten får endast uppgifter från andra myndigheter för att det finns en oro för personen, och ibland finns det även en anmälningsskyldighet. Detta kan vara när en person inte betalt sin hyra eller el och riskerar avhysning eller avstängning, eller om sjukvård eller polis påträffar en person som är alkohol- eller drogpåverkad så att den behöver omhändertas eller få sjukvård för sitt missbruk.

När transportstyrelsen begär ett yttrande från socialtjänsten vill de inhämta uppgifter om hur du ställer dig till alkohol- och drogintag både generellt och framförallt i samband med framförande av fordon. Transportstyrelsen vill även inhämta om det finns tidigare oro eller inkomna uppgifter till socialtjänsten som gäller oro för alkohol eller intag av droger. I begäran om yttrandet brukar det framgå varför transportstyrelsen begär yttrandet. Tex som i ditt fall att du dömts för ringa narkotikabrott.
Efter mötet med socialtjänsten görs det en sammantagen bedömning av informationen som inhämtats av dig och om det eventuellt finns tidigare uppgifter som är relevanta för begäran.

Om en vuxen person blir gripen eller anhållen, är detta inte uppgifter som föranleder att polis- och åklagarmyndighet får bryta sekretessen gentemot socialtjänsten, såvida det inte finns ett barn som kan antas fara illa med anledning av frihetsberövandet eller på grund av brottets art.

Om du har minderåriga barn, när brottet begicks är det sannolikt att socialtjänsten fått en orosanmälan enligt 14 kap från polisen, då du som förälder misstänkts för ett narkotikabrott. I det fallet kan det vara så att socialtjänsten redan känner till uppgifterna.

I samband med begäran om yttrandet framkommer det dock inga andra uppgifter än vad som föranleder att ett yttrande behöver göras, i ditt fall ringa narkotikabrott.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter