Tillfällig ensam vårdnad

Barnens pappa ( mitt ex) har kissat positivt 3 gånger. Benzo och hasch. Senast i helgen blev han stoppad av polisen och fick följa med till polistationen. Då hade han tagit amfetamin. Orosanmälan till socialen har gjorts samtliga gånger. Nu får gan inte träffa barnen. Så länge han missbrukar. Jag hoppas att han tar emot hjälp och behandling. Kan jag få ensam vårdnad? Hur går jag tillväga? Mvh Samer. Vi bor inte ihop

Samer

Kommentarer

Hej!

Du skriver att barnens pappa inte får träffa era barn för tillfället utifrån pågående drogintag. Vi hoppas också att barnens pappa tar emot erbjudande om stöd för sin drogfrihet om han är i behov av det. Det både för sin egen del men så klart även för era barns skull.

Om ni som föräldrar inte är överens om frågor som rör era barn som tex att barnen inte ska träffa pappan om det finns misstankar om drogintag kan både socialtjänsten och familjerätten vara till stöd för er.

Socialtjänsten kan om det finns grund för det erbjuda personer som misstänks ha missbruksproblem att lämna urinprov för att visa sin drogfrihet, till exempel inför umgänge med barnen. Ett annat alternativ kan vara att annan vuxen person närvarar vid umgängena om det bedöms lämpligt med umgänge i nuläget.

Familjerätten kan vara behjälpliga när det rör sig om frågor som rör barn, där föräldrarna inte kan enas. Familjerätten kan även vara behjälpliga i frågor som rör ansökan om ensam vårdnad. Om du bestämmer dig för att ansöka om ensam vårdnad, ska denna ansökan inlämnas till Tingsrätten. Ofta får familjerätten uppdraget att göra en vårdnadsutredning i samband med detta för att se om ensam vårdnad är det bästa för barnen.

Du kan vända dig till Familjerättens rådgivningstelefon om du är bosatt i Malmö på telnr: 040-34 52 48, vardagar mellan 10.00 - 11.30.
Familjerätten har även öppen mottagning för besök på Fänriksgatan 1 i Malmö.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter