Vad kan jag göra ?

För ungefär 4 månader sen så skickades jag till gran canaria och jag var med på att va här 2 veckor när jag kom fram tog mina morbröder mitt pass och lät mig inte åka tilbacks , min mamma och bror och mormor kom hit till mig och nu övertalar mina morbröder min mamma att inte låta mig åka tillbaka till sverige dom hjärntvättar henne , jag vill inte vara här jag vill hem till Sverige , vad kan jag göra , och jag vill inte bo med sos jag vill gå hem till min familj i Sverige

Adam

Kommentarer

Hej!

Det verkar vara i en förfärlig situation du har hamnat i. Det framgår inte hur gammal du är, men vi antar att du är under 18 år, eftersom din mamma verkar vara den som kan bestämma vad som ska hända med dig.

Om man är minderårig så är det egentligen ens föräldrar och vårdnadshavare som bestämmer var man ska bo. I Sverige är det också så att dina föräldrar och vårdnadshavare inte får lov att lämna bort sina barn till annan för stadigvarande vård och fostran som inte godkänts av socialnämnden. Tillfälligt, för till exempel ett sommarlov, kan föräldrar lämna över ansvaret för omsorg och skydd till annan vuxen.

Det framgår inte om du och din familj är svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige. Vi tänker att detta kan påverka förutsättningarna för dig i din önskan att komma tillbaka till Sverige.

Vi råder dig att i första hand prata med dina vårdnadshavare, mamma och pappa, för att försöka förklara för dem varför du behöver åka hem till Sverige och familjen igen. Du kan också kontakta socialtjänsten i den kommun du och din familj har bott i för att höra om du kan få någon hjälp och stöttning för att komma hem. Om du är svensk medborgare tänker vi att du också skulle kunna kontakta Sveriges Konsulat i Las Palmas för att få hjälp.

Om du upplever att du utsätts för brott ska du kontakta polisen där du befinner dig.

Vi hoppas att du kan komma i samförstånd med din mamma och kan få åka hem igen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter