Kan soc ta ifrån mig mitt barn pga bråk mellan mig och pappan?

Hej. Jag och min sambo bråkar ibland. Det är mestadels jag som blir högljudd och skriker när jag blir upprörd. Grannarna klagar till hyresvärden, hyresvärden anmälde till soc. De är inte oroliga för att vårt barn far illa direkt (ingen oro för misshandel osv) men att han påverkas av våra bråk (det är höga ljudnivåer men inget våldsamt). Nu har utredning startats. Kan soc sätta LVU på mitt barn eller placera honom någon annanstans pga högljudda bråk? Hur är det isåfall berättigat? Det är inte varje vecka eller ens varje månad som det händer att vi bråkar. Jag funderar på varför soc över huvud taget blandats in i och med att detta mer är problem mellan mig och sambon och inte någon direkt fara för barnet?!

Undrar

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig för vad som ska hända i och med att din hyresvärd har gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Det verkar som att ni redan har haft ett samtal med socialtjänsten där de har uppgett att de inte har någon akut oro för ert barn, men att de är oroliga för att ert barn kommer påverkas på sikt om ni inte gör förändringar i hur ni hanterar era konflikter.

När socialtjänsten inleder utredning gör de det för att säkerställa att barn har det bra och är trygga men också för att se om de kan erbjuda hjälp och stöd till familjen. Du skriver att problemet är mellan dig och din sambo och att du därför inte tycker att det innebär någon direkt fara för ditt barn och du undrar om det därför är berättigat att socialtjänsten har blandats in. Vi kan inte uttala oss om hur pass allvarliga era konflikter är, men vi tror att konflikter mellan föräldrar kan ha påverkan på barns fortsatta hälsa och utveckling. Om föräldrar har svårt att komma överens eller har svårigheter att hantera konflikter och diskussioner kan de få hjälp med detta så att situationer inte eskalerar och blir till högljudda bråk. Det finns såklart mängder av forskning som visar på att barn som växer upp i konfliktfyllda relationer kan påverkas på sikt. Vi tror därför att det är bra att söka hjälp för att kunna förändra hur man pratar med varandra.

Du undrar om socialtjänsten kan omhänderta ert barn på grund av de högljudda bråken. Det är givetvis svårt för oss att ge svar i enskilda fall, då vi inte är insatta i ärendet och inte har all den information som krävs för att kunna göra sådana bedömningar. Generellt kan vi säga att socialtjänsten arbetar för att hålla samman familjer och för att föräldrar ska få det stöd som behöv för att kunna få till stånd de förändringar som krävs.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter