Ta del av utredning

Hej. Min systers barn som är 15 år är placerad i familjehem. Nu har familjehemmsmamman gett förslag till 15 åringen att läsa sina tidigare utredningar tillsamman med henne.
I utredningen framkommer mycket känslig information om flickans mamma. Känner att det skulle bidra till ännu mer oro för barnet om hon tog del av vad flickans mamma gjorde exempelvis när hon var inlagd på psyk. Det skulle förstöra mer än göra nytta just nu. Även familjehemsmamma vill gärna vara med på ett hörn (av ren nyfikenhet antar jag) och läsa vad som skrivits genom åren då barnets mamma mådde som sämst. Vem har rätt att läsa utredning? Flickan själv bad inte om det utan det var familjehemms förslag

Orolig moster

Kommentarer

Hej!
Det är förståeligt att du känner en oro för hur det kan påverka din systerdotter om hon får ta del om känslig information om sin mamma.

För att få svar på dina frågor vill vi hänvisa dig till den socialsekreterare som är handläggare i ärendet och som efter sekretessprövning kan ta ställning till vad som blir bäst för din systerdotter. Din systerdotter har även en särskild barnsekreterare som träffar henne i familjehemmet så hon kan även prata med hen om hon har några frågor om grunder för sin placering.

Du behöver inte oroa dig för att familjehemmet kommer att få ta del av utredningen då det endast är vårdnadshavare och aktuellt barn som kan ta del av en utredning.

Vänligen

Soctanter

Soctanter