Frågor till barn

Ska socialtjänsten informera vårdnadshavare före samtal vilka frågor dom ämnar ställa?

Nyfiken

Kommentarer

Hej!
Generellt informeras vårdnadshavare att socialtjänsten avser att samtala med ett barn och vad samtalet kommer att handla om.

Det finns tillfällen då vårdnadshavare inte informeras före ett samtal. Det kan bero på både vad samtalet/ärendet handlar om samt barnets ålder och mognad.

Vi rekommenderar att man som vårdnadshavare kontaktar barnets handläggare för att få specifik information i aktuellt ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter