Att soc startar utredning i onödan

Kan soc starta utredning ifall jag inte har egen bostad eller jobb?
Jag är ju inskriven hos soc och får bidrag grån de. Jag bor nu his syrran fick bo där tills jag hitrar eget.
Är så orolig kan inte sluta tänka, kan de göra så mot mig och barnet som kommer snart??

Astrid

Kommentarer

Hej!

Utifrån din fråga och hur du beskriver din situation, verkar det som du just nu har det ganska rörigt och osäkert runt dig.

Vad vi förstår så är du gravid, utan eget boende och ingen inkomst. Om man ansöker om hjälp hos socialtjänsten så öppnas alltid en utredning utifrån ansökan. Det finns egentligen bara två tillfällen som socialtjänsten kan öppna utredning mot din vilja, och det är om det finns ett missbruk som är så allvarligt att du äventyrar ditt liv och din hälsa eller om det finns barn som det finns en oro för som på något sätt kan fara illa.

Om det inkommer en anmälan om oro för ett barn, kan gälla även ett ofött barn, har socialtjänsten att i första hand göra en förhandsbedömning. I denna förhandsbedömning tittar man på vad anmälan avser, om det kan finnas ett behov av hjälp och stöd av socialtjänsten eller annan instans. Ibland beslutar socialtjänsten direkt om de ska öppna utredning på dessa uppgifter, men oftast träffar de föräldrar och barn för ett samtal innan beslut fattas. När socialtjänsten tar beslut om att öppna utredning ska föräldrar och barn meddelas att utredning är öppnad, och varför man beslutat att öppna utredning.

Om socialtjänsten öppnar en utredning, hoppas vi att du kanske kan se det som en möjlighet att få hjälp och stöd till en mer trygg och säker tillvaro. Till exempel kanske du kan få hjälp med boende där du och barnet kan ha det lugnt och vara trygga under den första tiden. Du kan kanske också få hjälp och stöd i din nya roll som förälder som du är på väg in i.

Vi tycker inte att du ska gå och oroa dig för att socialtjänsten eventuellt ska öppna en utredning, utan försök planera för dig och det väntade barnet och hur du kan göra för att ni ska ha det bra.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter