Försenat bidrag

Hej. Om man ej kan prata med chefen på ett kontor, vem är chef över denne?

Bo

Kommentarer

Hej!

Vi får be dig att vända dig till det socialtjänstkontor där du är hemmahörande. De kan informera dig om vem som är ansvarig chef för enheten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter