Ang LVU

Hej !

Min son på snart 2 år är placerat i en jourfamilj sedan början av maj detta året och placeringen är igenom Birkahemmet Gryning Vård AB där jourfamiljen finns.

Hur ofta ska socialtjänsten följa upp hur min
Son har det i jourfamiljen dvs med hembesök och övrig kontakt ?
Har läst i socialtjänstlagen 7b § och där står klart och tydligt att ; ”Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vårdas i ett familjehem, jourhem, stödboende eller hem för vård eller boende främst genom
1. regelbundna personliga besök i det hem där barnet eller den unge vistas,
2. enskilda samtal med barnet eller den unge,
3. samtal med den eller dem som tagit emot barnet eller den unge i sitt hem, och
4. samtal med vårdnadshavarna.

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma barnets eller den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.”

Inget av ovanstående följs av varken socialtjänsten i min kommun som har gjort LVU placeringen och inte heller av Birkahemmet Gryning Vård AB.
Hade samtal idag med förste socialsekreterare som har hand om min son och hon säger till mig i telefonen att dom inte gör några hembesök och träffar inte jourfamiljen alls, dom har endast kontakt via mejl någon gång och däremellan är det Birkahemmet som vidarebefordrar lite info om min son någon gång ibland.
Socialtjänsten tar heller ingen kontakt med mig som vårdnadshavare för att stämma av eller berätta någonting, känner mig helt utesluten.
Har överklagat LVUt till kammarrätten men dom har så fullt upp så ärendet kommer inte sättas ut till förhandling förrän i september.
Snälla hjälp mig med råd för min son måste få komma hem. Finns det någonting man kan göra ?
Mår så fruktansvärt dåligt och är så fruktansvärt obeskrivligt orolig för min stackars son som inte vill annat än att vara med sin mamma. Varje dag utsätts han för trauma i och med den separation som är av att inte få vara med mig.
Detta är ren och skär tortyr.

Med vänlig hälsning,
Mammatill2

Mammatill2

Kommentarer

Hej!

Vi förstår av det du skrivit att du känner dig frustrerad och besviken över hanteringen av din sons placering. Det framgår också att du läst på om hur placerade barn ska följas upp samt att du också försökt göra din röst hörd hos handläggarens chef. Det låter inte som du fått gehör för dina synpunkter.

Vi förstår också att du överklagat omhändertagandet av din son.

Kort och generellt kan sägas att alla barn som placeras ska ha en vårdplan. Då socialtjänsten är skyldiga att arbeta för att barn och föräldrar ska kunna återförenas, skall det också framgå i utredningen/vårdplanen vad som behöver förändras och uppnås för att barnet ska kunna återbördas till föräldern /föräldrarna. Med detta menas att barnet ska vara tryggt och säkert och få den omsorg som ett barn behöver; i nuet och på sikt. Om placeringen varar mer än sex månader ska socialtjänsten minst var 6:e månad överväga om vården fortfarande behövs samt hur vården ska inriktas och utformas.

Det finns tillfällen då socialtjänsten bedömer att det inte finns någon möjlighet att återförena barn och föräldrar. Då ska detta framgå.

I nuläget rekommenderar vi dig att kontakta IVO (inspektionen för vård och omsorg), som är
socialtjänstens tillsynsmyndighet. IVO kan granska anmälda ärenden, så att handläggningen görs korrekt. Växel 010-788 50 00 (knappval). Växeln hjälper dig till rätt funktion inom IVO. Öppettider telefon: arbetsdagar 8-16.30.

Vi hoppas att detta kan vara till någon hjälp och att er situation kan ljusna framöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter