Vilka möjligheter att få faderskap ändrat

Hej!
Jag har fått reda på att jag har en biologisk son på 10 år som jag inte är registrerad fader på. Vilka möjligheter har jag att bli registrerad far?

Den idag registrerade pappan kommer inte vilja avsäga sig faderskapet.

Nybliven pappa

Kommentarer

Hej!

Det är inte helt enkelt att ifrågasätta ett redan registrerat faderskap. Än svårare är det om du inte är den registrerade fadern.

Om modern eller den registrerade fadern skulle inkomma med information som gör att uppgifterna kan ifrågasättas, kan familjerätten begära DNA-utredning för att säkerställa att registrerat faderskap stämmer.

Det du skulle kunna göra, är att kontakta familjerätten i den kommun som din son bor i och berätta om den information som du nu fått tio år efter att barnet blivit fött, som gör att du misstänker att du kan vara fader till barnet. Om det finns substans och trovärdighet i uppgifterna kan det ge anledning till att Familjerätten utreder vidare i ärendet. Det första de i så fall kommer att göra är att kontakta barnets mamma för att förhöra sig med henne om uppgifterna. I förlängningen kan det bli en DNA-analys gjord och denna kan bidra till att en omregistrering i faderskapet görs.

Det som är viktigt att ha med sig när det gäller barn, är att socialtjänsten och Familjerätten alltid tänker på vad som är bäst för barnet. Ett redan registrerat faderskap dras inte upp om det inte finns synnerliga skäl till detta.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter