Hemlös

Sjuk och hemlös hur får jag hjälp ?

Danne

Kommentarer

Hej!

Att vara hemlös är en situation som bidrar till att en person och familj är väldigt utsatt. Att inte veta var någonstans man ska få sin dygnsvila och ha någonstans där man kan vara trygg och hålla sig varm och torr. Utsattheten blir än större om personen i fråga har någon typ av ohälsa som hen inte kan ta hand om i hemlösheten.

Om man av en eller annan anledning blir bostadslös och inte själv tillfälligt kan lösa sin bostadslöshet genom släkt, vänner och bekanta eller att ens ekonomi inte klarar av tillfälligt boende som vandrarhem eller liknande, kan man ansöka om hjälp hos socialtjänsten.

Socialtjänsten är inte en bostadsförmedling, varför det är av vikt att känna till att socialtjänsten inte har vanliga lägenheter att erbjuda. Vid en ansökan hos socialtjänsten görs en utredning hur din situation ser ut, hur ditt behov av boende skulle kunna tillgodoses, både tillfälligt och på lång sikt, vad du själv gör för att försöka lösa din situation och om du har några särskilda svårigheter för att själv kunna erhålla boende på den öppna bostadsmarknaden.

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen. Inte så att den enskilde står utan eget ansvar, men i en akut situation kan kommunen bli tvungen att hjälpa en person som står utan boende med tillfälligt boende för natten för att nöd inte ska uppstå.

Vi råder dig att kontakta socialtjänsten i din kommun för att få utrett om du kan få hjälp, både i den akuta situationen men också på lång sikt. Om socialtjänsten bedömer att du inte är berättigad till bistånd till boende, ska du begära ett skriftligt beslut, så du har möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Hur beslutet än blir, kan du få hjälp och råd om vad du kan göra för att på sikt få eget boende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter