Akut hjälp

Hej,

Jag har via soc fått ett boende på Finjabacken. Har funkat rätt ok. Men saker och ting har eskalerat. För mycket alkohol, våld och annat. Jag har bara blivit placerad här, men hamnat mitt i. Inatt blev jag knivhotad, kniv mot strupen av en man jag trodde var min vän. Jag är lugn nu, har stängt in mig, men vad skall jag göra?

/Per

Per

Kommentarer

Hej!

Vi har valt att redigera i din fråga för att det inte ska framgå vem du är.

Vi vill börja med att informera att “Soctanter på nätet” är ett frågeforum där svar lämnas så snart som möjligt, oftast nästkommande arbetsdag.

Vi förstår att du hamnat i en situation där du inte själv kunnat lösa ditt boende i en akut situation, varför du fått hjälp med ett tillfälligt boende. På detta boende har det blivit mycket intag av alkohol, och våld och annat har förekommit. I samband med att du ställde din fråga hade du blivit knivhotad av en person som du trodde var en vän till dig.

Om man blir hotad och misshandlad är det i första hand polisen man ska kontakta för att göra en anmälan om händelsen. Förekommer våld och hot är det en sak för polisen att agera i. Om konflikten kvarstår och du känner dig otrygg på boendet så får du kontakta din handläggare. Handläggaren och du får då diskutera vad som kan vara möjligt i din situation.

Vi hoppas att du får det lugnt runt dig framöver.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter