P 27

Hej! Vilka ramavtal finns mellan Malmö stad - Soc Innerstaden och p27-placeringar? Sitter på Karlsvik och vill veta läget. Med vänlig hälsning T

2019 LVM

Kommentarer

Hej,

Socialtjänsten är en del av Malmö stad och det finns inget ramavtal mellan verksamheterna. I Malmö kommun ingår även öppenvårdsenheter och behandlingshem där det således inte behövs ramavtal. Det kan dock finnas verksamheter som enbart tar emot SoL placering (frivilliga) och inte placering enligt LVM (tvång)

Ramavtal finns mellan socialtjänst och verksamheter som inte är kommunala, oftast privata vårdgivare. Socialtjänsten ska i första hand använda vårdgivare som det finns ramavtal med. Beslut och bedömning är baserat utifrån individuella behov och det är således möjlig att bevilja bistånd till vård utanför ramavtalen. Förutsättningen är dock att den vård som efterfrågas inte är möjlig att få på någon annat ställe som har ramavtal.

Det är svårt att uttala sig i enskilda ärenden och omständigheter kring just din placering. Jag rekommenderar dig att kontakta din handläggare för att få förtydligande kring dina frågor. Möjligheten finns också att kontakta ett ombud för ytterligare information.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter