Kontaktfamilj

Hej!
Hörde att om man tackar nej till kontaktfamilj kan man "råka illa ut" då startar socialtjänsten "andra utredningar för att hur som låta inte barn att vara i sin familj! Stämmer det verkligen?
Med vänlig hälsning

Funderaren

Kommentarer

Hej,

Om det har gjorts en bedömning av socialtjänsten att kontaktfamilj är en lämplig insats innebär detta att man anser att en familj är i behov av denna typ av stöd. Om vårdnadshavare skulle tacka nej kan det bli aktuellt för socialtjänsten att överväga andra typer av insatser för att vara säker på att barnen får det stöd som de behöver.
Det är alltid en individuell bedömning som görs för varje familj så det är svårt för oss att svara generellt men för att besluta om insatser, frivilliga eller tvång, så måste socialtjänsten alltid först göra en utredning.

Hoppas det svarar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter