barnbidrag

hej nu är man lite ledsen:(våra barn bor på våran adress men enligt FK så har socialen inte skicka in papper till FK och barnbidraget går fortfarande till fosterhemmet(LVU)men hur ska man göra detta??för det var 2019-06-19 som dom flytta till våran adress??

Generalen

Kommentarer

Hej,

Det är svårt för oss att svara i ett specifikt ärende och vi uppmanar dig att kontakta din handläggare på socialtjänsten för att få mer klarhet i vad som har hänt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter