LVU umgängesbegränsning

Barnen placerade efter dom som är överklagad. Utredningen soc. brister på flera punkter. Tar ingen hänsyn till att det finns ett starkt, kunnigt nätverk som kan stötta och hjälpa utan barnen placeras i olika fam.hem . Omsorgsbrister har funnits men är inte aktuella längre.Ska det inte upprättas en vårdplan ? Har enbart fått Umgängesbegränsning med bevakat besök 1 timma var 8:e vecka och telefonkontakt var 4:e vecka max 20 min. Detta utvärderas varje gång. Det står felaktigt att jag inte samtycker till föreslagen umgängesplacering och beslut kommer att fattas om umgängesbegränsning. Jag har bara fått begränsningsbeslutet men man har inte frågat mig om något samtycke utan bara rakt av talat om vad som gäller. Är detta rimligt ? Har varken missbruk, kriminalitet eller andra sociala problem, försöker med hjälp av mina närmaste få ordning i mitt liv.
Medföljer bilaga ÖVERKLAGANDE FÖRVALTNINGSBESVÄR för beslut enligt 4 kap 1par SoL vilket jag inte förstår då den delen handlar om ekonomiskt bistånd. Jag reder inte ut detta och ber om råd. Ska jag överklaga med hänvisning till detta kapitel i SoL?
Är det bättre att bita ihop och vara "lydig" gentemot myndigheten för att snabbare få hem mina barn ?
Ge mig råd hur jag ska agera. Känner mig maktlös, överkörd, inte lyssnad på, illa bemött av soc. dömd på förhand. Allt jag via mitt ombud har framfört viftas bort verkar det.Det enda jag lever för är mina barn. De straffas nu med att inte få ha kontakt med mig eller någon närstående som de alltid varit vana att ha. Hur ska barnen tänka om att bli så utlämnade och "glömda", får inte fira födelsedagar med mig heller tex

frallan

Kommentarer

Hej

Det är svårt att svara i enskilda ärenden och det bästa du kan göra är att kontakta ditt ombud för att få korrekta svar gällande den information du har fått. Om du inte är nöjd med ombudet så kanske det är bättre att byta. Möjligheten finns att kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är socialtjänstens tillsynsmyndighet vilket innebär att de kan granska handläggningen av ditt ärende.

Du kan även kontakta handläggaren i ärendet och boka en tid för att få förklarat det du inte förstår och det du inte tycker stämmer och att du behöver få en förklaring och information om vad du behöver förändra för att få hem dina barn. Viktigt är att följa den planering som har upprättas och försöka samarbeta med socialtjänsten, även om det känns svårt och orättvist.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter