Personakt

Hej,

Vad jag förstått så har jag en personakt akt när jag får försörjningsstöd, jag bor nu i karlstad med beviljat försörjningsstöd om jag flyttar till Falun kan jag då komma åt min personakt som är i karlstad från Falun??
Kan de i falun se att jag får/fått försörjningsstöd i karlstad när jag ansöker i falun??

Leo

Kommentarer

Hej,

När socialtjänsten inhämtar information är det utifrån vad som behövs för utredningen, beroende på vad som ska utredas. Det som inhämtas är oftast det som ligger närmst i tiden och som är relevant för pågående utredning. Vi råder dig att vända dig till den kommun som du planerar att ansöka i för att få mer detaljerad information.

Socialtjänsten ställer ofta som krav att man har planerat för sin flytt till annan kommun för att man ska vara berättigad försörjningsstöd. Man har dock alltid rätt att ansöka om bistånd och få sin ansökan prövad.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter