Bistånd

Har jag rätt till ekonomiskt bistånd till en mobiltelefon så att jag kan uträtta mina sociala nätverk som BankID, Skatteverket & arbetsförmedlingen?

Kennet

Kommentarer

Hej,

Enligt Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov, eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt att få bistånd av socialnämnden. Man har alltid rätt att få sin ansökan om stöd och hjälp prövad. Därefter kommer socialtjänsten att ta ställning till din ansökan och meddela dig beslut om du beviljats bistånd eller har fått avslag.

Du kan alltid ansöka om bistånd avseende en ny mobiltelefon men det är inte givet att du kommer att beviljas bistånd. I din ansökan skall du beskriva dina behov av mobiltelefon. Tänk på att behoven kan se olika ut för olika personer därför är du viktigt att du preciserar dina behov utifrån dig som person.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter