Hur gör man när kontakten inte fungerar?

Kan den ena föräldern bestämma att den andra föräldern max får ringa 1 gång på en vecka, fast barnet uttryckt annan önskan? Barnet är 9 år.

Hur ska man bete sig när man blir felaktigt anklagad för att barnet är ledset hos den andra föräldern för barnet längtar hem till mig? Barnet säger då att hen vill hem till mig, gråter och säger att hen saknar mig. Då menar den andre föräldern att det är pga att jag skämmer bort barnet och "jamsar" med det som det blir så. Jag anser att jag är en närvarande och trygg förälder som finns där för mitt barn, både fysiskt och känslomässigt.

Tyvärr har detta nu blivit så att jag knappt vågar ta kontakt med mitt barn när denne är borta, något vi båda saknar, men jag orkar inte med de ogrundade bråken som blir. Jag vill inget hellre än att ha en bra kontakt med den andra förälder, som vägrar samarbetssamtal, och att mitt barn ska ha en fin relation med föräldern.

Hur ska jag göra och agera?

Vad gäller?

Kommentarer

Hej,

Det låter som en jobbig situation där svårigheter att samarbeta påverkar ert barn vilket självklart gör dig orolig.

Det finns inget lagstöd gällande begränsad telefonkontakt med ditt barn under den tiden hen är hos sin pappa då ni båda är vårdnadshavare.

Utgångspunkten är att barn har rätt till båda sina föräldrar och i bedömning av vad som är bäst för barnet ska hänsyn tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta kan ibland självklart vara svårt att genomföra i praktiken och man kan behöva stöd. Speciellt utmanande blir det självklart om den ena föräldern motsätter sig att använda tillgängliga stödresurser.

Om du bor i Malmö finns det möjlighet att vända dig till Familjerätten för att få vägledning:

https://malmo.se/Familjeratten.html

Hoppas situationen förbättras för er.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter