Soc hindrar umgänge med pappa

Hej! Pappan till min dotter har tidigare haft missbruksproblematik innan hon föddes men nu varit ren i ett halvår. Han har lämnat urinprov, genomgått behandling och får stöd av en organisation som hjälper före detta kriminella och missbrukare. Ända från start har han lämnat urinprov och jag har haft kontakt med min handläggare och se hur umgänget bör se ut och hur jag borde förhålla mig till det. Socialtjänsten i hans kommun har dock vägrat betala hans urinprov och organisationen han är på som tagit prover vill inte betala mer då proverna kostar en del. Socialtjänsten i hans kommun har hänvisat honom till vuxenpsykiatrin då de vägrar betala. Där står han i kö men det är tyvärr lång väntetid. Nu i veckan har jag fått en ny handläggare som inte alls är insatt i situationen och inte ens verkar ha läst journalen ordentligt som tvärförbjuder honom från att träffa vår dotter. Han säger att han måste få någon sorts behandling för att få träffa henne och att det bara är att gå och fråga soc för att få det. Det finns flera personer som kan intyga på varför han inte kan lämna prover, t.ex. hans ekonomihandläggare som inte vill betala för det, organisationen han lämnat på, och vuxenpsykiatrin där han står i kö. Han har försökt men om han blir nekad av myndigheter att få lämna urinprov även fast han försöker, kan min handläggare förbjuda umgänge då? Ingen i hans omgivning har någon sorts oro om att han inte är ren men min handläggare hotar att LVU-placera min dotter bara för att myndigheter nekat honom. Får han göra så och hur ska jag göra? Min dotter är 5 månader.

Fundersam..

Kommentarer

Hej,

Det låter som en jobbig situation som du befinner dig och att du är mån om att din dotter ska ha ett fungerande umgänge med sin pappa.

Soctanter på nätet kan inte uttala sig i specifika ärenden utan ber dig att ta kontakt med ansvariga handläggare på socialtjänsten och på familjerätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter