nekad pengar

Hej jag har blivit nekad pengar för att jag inte varit på annaverksamhet pga att jag har mått psykiskt dåligt och inte fått läkar intyg på det ännu o min soc tam nekar mig pengar för de min läkare har försökt nå henne men hon är ej anträffbar och har även ringt till annaverksamheten och berättat om mitt mående har inte ens fått matpengar vad ska jag göra får hon lov o göra så jag kan inte skynda på myndigheterna dom jobbar så fort dom kan

hungrig

Kommentarer

Hej

Vi råder dig till att överklaga avslagsbeslutet. Då kan du förklara situationen för socialtjänsten och antingen kan detta leda till att avslaget omprövas eller så skickas det in till Förvaltningsrätten för en granskning och dom.

Har du haft ett personligt möte med din socialsekreterare? Ibland kan detta underlätta för att ni ska förstå varandra och för att du ska kunna förklara hur din livssituation ser ut. Ring socialtjänsten och försök boka in ett sådant möte så snart som möjligt!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter