Soc kan väl inte tvinga?

Kan socialen tvinga mig att sätta mitt barn i förskola när hon är ett år för att föräldrarpenningen är över och att jag måste ut i jobbvärlden?

Fundersam mamma

Kommentarer

Hej,

Socialtjänsten kan inte tvinga föräldrar att barn ska gå i förskola då förskolan inte inkluderas i skolplikten. Däremot om någon eventuellt har försörjningsstöd kan socialtjänsten ställa krav på att sökande ska följa planering och stå till arbetsmarknadens förfogande när föräldrapenningen upphör.

Det är svårt att uttala sig i specifika ärenden men möjligheten finns att prata med din handläggare kring situation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter