Anmälningsplikt och sekretess

Jag har tänkt på den här frågan: https://soctanter.malmo.se/fraga/5038

Jag tror inte att det här stämmer. Det är den anställda som har anmälningsplikt. Inte patienten/klienten/konfidenten.

En patient/klient/konfident har rätt till lagstadgad sekretess och integritet. Det rimliga måste vara att när socionomen/psykologen/läkaren/diakonen gör en anmälan till socialtjänsten angående ett barn som far illa så ska hen INTE tala om vilken privatperson som kom med uppgifterna.

Även om socionomen jobbar inom socialtjänsten, men på en annan avdelning. Om personalen handlar utifrån sin egen anmälningsplikt så måste klienten/patienten/konfidenten ha rätt att vara anonym. Måste ha rätt att inte bli indragen med sitt namn i anmälan.

Allt annat låter felaktigt. Men det skulle vara värdefullt att få ett korrekt svar på frågan. Vem ska man vända sig till? Är det en jurist som kan svara på den här frågan?

Fundersam

Kommentarer

Hej,

Du undrar om socialtjänsten bryter sekretessen genom att uppge vem som lämnat informationen. Som patient/klient/konfidenten har du rätt att vara anonym om du önskar det. Men soctanterna kan inte uttala sig i enskilda ärenden utan svarar generellt på frågan.

Soctanter på nätet är en allmän rådgivningstjänst. Som sådan kan vi inte bedöma enskilda ärenden. Vi får därför be dig att vända dig till ordinarie socialtjänst om du har fler frågor.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter