Inneboende bostadsrätt

Hej Soctanterna.
Jag har en inneboende som hyr ett rum i min bostadsrätt. Under en längre tid har hen strulat med sina universitetsstudier och är nu i det läget att hen står utan studiebidrag. Hen skulle läsa komvux under sommaren för att plugga ihop de poäng som saknats men även det har runnit ut i sanden.

Hen kommer, gissar jag, nu att behöva försörjningsstöd till hösten. Vad innebär det för mig som "hyresvärd"? Min inneboende är en vän, vi har inget upprättat hyreskontrakt annat än ett muntligt sådant.

Kommer soc kräva ett hyreskontrakt för att hen ska vara berättigad försörjningsstöd? Är jag som innehavare av bostadsrätt skyldig att skatta på mina hyresintäkter?

Skiljer sig reglerna från olika kommuner?

Dvärgbräken

Kommentarer

Hej,

Din inneboende kan söka försörjningsstöd från socialtjänsten gällande hyra och uppehälle. Precis som du skriver behövs ett skriftligt hyreskontrakt som visar att han är inneboende hos dig och inte sammanboende.

Om du får en inkomst kan det påverka din egen ekonomi om du har någon form av bidrag. Gällande skattefrågor är det bättre att du kontaktar Skatteverket för att få ett korrekt svar på din fråga.

Riktlinjerna för socialtjänsten är nationella utifrån Socialstyrelsen riktlinjer men kommunen kan även sätta upp egna riktlinjer.
Det är alltid möjligt att få en individuell prövning på sin ansökan där möjligheten finns att överklaga till Förvaltningsrätten.

Det är svårt att uttala sig i enskilda ärenden så det bästa är att kontakta socialtjänsten där hen bor. Hoppas det löser sig för hen och att svaret kan ge lite vägledning.

Vänligen

Soctanter

Soctanter