Fråga

Hej,
Jag studerar i universitet , och jag misslyckades med första året av studier, pga att jag hade problem som påverkade min studier. Nu har jag bestämt mig att ta om året, men problemet är att jag inte kan få tillgång till CSN längre, då jag inte har 37 p som krävs. Men jag älskar min utbildning och vill absolut inte ge upp på den, och jag kan inte leva utan att få pengar. Jag har en hyra på 4100 kr som jag måste betala nu i augusti där jag inte har råd med. Jag har försökt att söka jobb nu i flera månader, men tyvärr var det inget vidare av det. Jag har ingen aning hur jag ska betala min hyra, eller hur jag ska kunna leva, vart ska jag ta mig till väg? Hur ska det gå till om jag inte har jobb eller CSN, kan socialtjänsten hjälpa? Har jag rätten till att få hjälp? Eller ska jag bara acceptera det och ge upp på min utbildning ? Jag har varit i panik i flera månader nu.

Fatima

Kommentarer

Hej,

Så roligt att du har hittat en utbildning som du trivs med. Det är självklart en väldigt stressande situation att inte veta hur man ska betala hyran.
Om du står utan möjlighet att försörja dig kan du ansöka om försörjningsstöd, en bedömning görs då av en handläggare om du beviljas eller inte.

Försörjningsstödet är tänkt som den allra sista utvägen när alla andra möjligheter uttömda. Varje ansökan om försörjningsstöd är individuell och hänsyn ska tas till den enskildes livssituation. Vi föreslår att du kontaktar den socialtjänst som du tillhör för att få mer information hur du ska gå tillväga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter