Träffa min social

Hej. Jag undrar om jag har rätt att få träffa min social? Jag bor i Malmö och här en social som inte vill träffa mig utan säger att jag bara ska skicka in massa papper. Jag vill gärna träffa henne och berätta min situation. Men hon säger att hon inte kan. Är det rätt?

Aziza

Kommentarer

Hej,

Om du upplever att du inte träffar din socialsekreterare så ofta som du skulle vilja och hon uppger att hon inte kan träffa dig har du alltid möjlighet att vända dig till hennes chef för att framföra din önskan.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter