Angående hjälp till säng

Hejsan, fick nekat av min socialassistent till att köpa säng, har inget eget boende utan får flytta in hos en vän som också har socialbidrag ,jag har inte valt att flytta in där utan jag söker lägenheter dagligen

Citerar hon skrev detta via Mail

Har pratat med min 1:a socialsekreterare och hon säger att då du valt att bo hos en kompis utgår inte hemutrustning

Är detta korrekt?

Mvh

Johanna

Kommentarer

Hej!

Det är svårt att svara på om det är korrekt eller inte då vi inte kan uttala oss i ditt enskilda ärende.

Du kan läsa vad Socialstyrelsen skriver om hemutrustning i länken nedan, det står på sida 12.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelk...

Om man är missnöjd med ett beslut från socialtjänsten så går beslutet att överklaga till förvaltningsrätten. Om man är missnöjd med hur själva handläggningen har gått till så kan man kontakta handläggarens chef och klaga. Man kan också vända sig till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som är socialtjänstens tillsynsmyndighet.
Besöksadress Slottsgatan 2, Malmö. Telefon 010 788 50 00.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter