Regel på nationell nivå eller upp till varje kommun? nr 2

Tack för ert svar: https://soctanter.malmo.se/fraga/5592

Får man avslag för en hel månad då, i Malmö, om man inte sökt jobb medan man studerade och sedan blir arbetssökande och börjar söka jobb direkt efter studierna?

Eller drar man av t.ex. 6 dagar, som en karens, i likhet med arbetslöshetsförsäkringen? Eller hur lång är "strafftiden"?

Jag undrar också var alla de här reglerna står någonstans? Det är inte lätt för en skolungdom som precis slutat gymnasiet att veta om vad som gäller. Att man måste börja söka jobb i februari, mitt i en massa examensprov för olika gymnasiekurser som man ska få slutbetyg i, t.ex.

Fundersam

Kommentarer

Hej,

Ett beslut är alltid grundat på den aktuella situation då den sökande ansöker, ändras dessa förutsättningar har man rätt att söka igen, det finns alltså ingen “strafftid”.

Vi föreslår att din bror kontaktar sin handläggare för att hjälp att överklaga sitt beslut om han vill göra det.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter