18 år utan hem

Hej jag fyllde nyligen 18 år. Jag bor i fosterhem och min fostermamma vill att jag flyttar ut för att jag är gammal nog för at klara mig själv. Jag har ingen ingkomst och ska gå sista året på gymnasiet efter sommaren. Dem ända pengarna jag kommer ha är dem jag får från mitt sommarjobb från julimånad. Det är inte tillräckligt med pengar för att redan kunna flytta och klara mig hela mitt läsår på skolan. Jag vet inte vart jag ska ta vägen eller om det finns något slags bidrag eller stöd jag kan få.

18 år utan hem

Kommentarer

Hej

Det är en tråkig och ledsam situation du är i och det är förståeligt att du oroar dig för framtiden.

Soctanterna på nätet kan inte uttala sig i specifika ärende men din handläggare på socialtjänsten i den kommun som har placerat dig i familjehemmet ska kunna svara på dina frågor. Så ta kontakt med din handläggare på socialtjänsten och fråga hur planeringen för dig ser.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter