Avslag på försörjningsstöd

Hej,

Min lillebror är arbetslös efter avslutade studier och har sökt försörjningsstöd hos socialförvaltningen. Han har inte haft någon inkomst sedan slutet på maj, är inskriven hos arbetsförmedlingen och söker alla tänkbara jobb. Idag fick han avslag med motiveringering att han inte började söka jobb redan under studietiden. Han ligger alltså back med flera räkningar (däribland hyran) och har inte råd med mat för dagen. Är detta rimligt?

Orolig syster

Kommentarer

Hej,

Vi hör att du är orolig för din bror och situationen han är i. Det är verkligen stressande att inte veta hur man ska betala sina räkningar.

Beslutet som fattats gällande din brors ansökan går att överklaga. Detta måste göras inom tre veckor efter det att beslutet har fattats. Socialtjänsten är skyldig att ge information hur han ska gå till väga för att överklaga. Det är bra om din bror i överklagan förklarar varför han inte sökte jobb under studietiden och hur hans nuvarande situation påverkar honom.

Hoppas det löser sig för din bror.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej igen,

Vi kan bara svara för Malmö och där är riktlinjerna att personen ska visa att den har varit aktivt arbetssökande i god tid innan ett sommaruppehåll, alltså redan i februari då de flesta sommarjobb kommer ut.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter