LVU kontra LVM

Är det fel att ansöka om LVM istället för LVU för en 19-åring som har ett etablerat och destruktivt blandmissbruk av olika narkotiska preparat? LVU ska ju gå före LVM, men i detta fall har ungdomen varit placerad sedan födseln och socialtjänsten bedömer att missbruket är så tungt att LVM är att föredra. Är det helt fel?

Signe

Kommentarer

Hej

Det är svårt att uttala sig i enskilda ärenden men huvudprincipen är att det är kriterier som ska uppfyllas och utifrån det väljs lämplig lagstiftning. Det är möjligt att omhänderta ungdomar enligt LVU upp till det året de fyller 21 år. Skillnaden är att det görs omprövningar var 6:e månad vad gäller LVU men när det gäller LVM är den tidsbestämd till 6 månader därefter måste det ansökas om nytt LVM om kriterierna uppfylls.

Det är också olika typer av SiS institutioner men båda har möjlighet till låsta avdelningar.

Vad som är bäst i fallet du beskriver beror således på många olika faktorer och det är svårt att uttala sig om vad som gäller i ditt fall.

Hoppas svaret har gett lite vägledning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter