Läkemedelsberoende

Hej, sökte hjälpt hos läkare på vårdcentral här om dagen då jag blivit beroende av läkemedel som de skrivit ut. Men istället fick jag ingen hjälp utan jag fick en oros anmälan till socialen pga jag har en dotter på 3 år varannan vecka. Fått läkemedel utskrivet mer eller mindre hela dotterns liv (3år) spasmofen vilket är liten dos morfin i pga mina mag kramper, aldrig misskött min mamma roll o alltid tagit hand om henne o skött vardagen, aldrig påverkad på de sättet som målas upp från läkarens håll! Jobbar, har vanliga rutiner o är rent av en normal, sund o engagerad förälder där allt funkar bra o dottern trivs o tas hand om
Bra. Vad händer nu? Ska de ens få gå till så här? Bad om hjälp att sluta med min medicin men blev nekad hjälp o haft en rejäl avtändning på medicinen o nu fri från den oavsett. Mvh orolig mamma

Orolig mamma

Kommentarer

Hej

Förståeligt att du blir upprörd när du ansöker om hjälp och att det vänds emot dig. När det gäller anmälan om barn har sjukvården en skyldighet att anmälan om det finns förhållanden i familjen som kan påverka ett barn negativt. Anmälan är lagstadgad vilket innebär att sjukvården inte kan välja bort att göra den. Efter att anmälan inkommer till socialtjänsten görs en förhandsbedömning där du/vårdnadshavarna får möjlighet att yttra sig. Därefter tas beslut om det ska inledas utredning eller ej. En eventuell utredning ska innefatta förslag om åtgärder/stöd eller läggs den ned då det inte finns behov av insatser. Om du har behov av någon form av stöd kan du även ansöka om detta. Hoppas du har fått viss vägledning i svaret. Bra att du har klarade av att göra din avtändning på egen hand. Starkt av dig!

Vänligen

Soctanter

Soctanter