Umgängesstöd

Hej,

En förälder har frivilligt via Tingsrätten ansökt om umgängesstöd och fått det beviljat under sex månader i Familjerättens regi.

Har föräldern rätt att få en ny umgängesstödjare om det inte fungerar med den de har fått? Till vilken instans skall föräldern vända sig för att ansöka om en ny umgängesstödjare (är det till Familjerätten eller Tingsrätten)?

Om en umgängesföräldern har bevis på att en umgängesstödjare har misskött sig, är det till IVO umgängesföräldern skall inlämna sitt klagomål om umgängesstödjarens chef inte gör något åt klagomålet?

Om föräldern inte tycker det fungerar med umgängesstödjaren, kan föräldern avbryta insatsen innan den avsatta tiden (6 månader) har löpt ut?

Är det via Tingsrätten eller Familjerätten föräldern skall kontakta för att få insatsen avbruten?

Kan det bli något reprimand om umgängesföräldern begär att få insatsen avbruten i förtid?

Lina

Kommentarer

Hej

Soctanter på nätet kan inte uttala sig i specifika ärenden utan ber dig att ta kontakt med ansvariga handläggare på socialtjänsten samt att ta kontakt med en advokat som kan föra din talan gentemot socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter