Underklass och samhällets ansvar gentemot denne

Hej
Vill beskriva min händelse vare sig på gott och ont.

Född och till mesta dels uppväxt i Sverige bland missbrukande far där föräldrar skilda när jag inte hade ens fyllt 9 år. Far begick brott innan och under min uppväxt och sitter idag i anstalt. Under 4 år bråkade föräldrarna om ensam vårdnadshavarskap. Vid 13 år ålder hade jag hunnit flytta från ort och hem mer än 16 gånger. I Jönköpings län fick jag träffa min mor som jag hade hjärntvättats till att hata. Vi hade det bråkigt till år 2014.

Mellan åren 2013- 2015 hade jag kämpat med grundläggande ämnen och hunnit bli klar med dessa. År 2015 var det invandringskris och ursprungsbefolkningen i små orter som i vardagen inte ofta kommer i kontakt med människor med invandrarbakgrund lärde hata oss mer än vad de brukar göra. Samma år börjar jag i nationellt program med enbart svenska befolkningen. Under två års period har dessa individer behandlat mig som ett djur. De hälsade knappast på mig, missgynnade mig i alla sammanhang och när jag gjorde fel vare sig uppsåtligt eller ej så rapporterades det till lärare och rektor. Det vill säga att hade det vart en etnisk svensk som begått dessa felen så hade denne inte rapporterats. Värre blev det för mig när två lärare hoppade ombord i rasistlinjen gentemot mig.
Jag såg bara hat, ilska, ånger, trauma, depression, nedstämdhet, frustration och irritation framför mig. Jag hade lust att göra det oförlåtliga men bestämde mig att flytta istället.

I västra Götaland hade jag blivit lovad av skolan jag gick på att jag skulle få syftes utbildning avklarade som resulterade i att jag fick ett arbete med all behörig kompetens som krävdes. Efter att jag hade flyttat 3 timmar från gamla ort till skolan fick jag reda på att så inte skulle bli. Istället skickade skolan mig på en massa APL för att få mer åtkomst till statlig ersättning och slippa utbilda mig. I slutet av utbildningen blir jag uppkastad på två prov utan kompetens att avklara dessa. Efter underkännande så säger lärare "ja vi gjorde vad vi kunde", "nu får du istället satsa lite själv". För mig hade bara flytten till västra Götaland och kostnad vid sidan av studier inneburit ett lån på mer än 120 000 kr. Jag blev rasande. Jag gapade jag skrek jag hatade och till slut kom polisen så jag lekte lugn och kom undan på gränsen från att bli åtalad. Senare under min kontakt med skolan polisanmälde de mig för ofredande. På min första besök till skola efter avslutad utbildning. Skickade skolan 4 poliser mot mig.

SOCIALTJÄNSTEN
Maj 2018 kommer jag till socialtjänsten. Som är överraskade att se mig IGEN. De frågar varför jag inte klar med min utbildning. De får svaret att jag gick på korrupt, orättvis, omänsklig, pengälskande, kompetensfunktionsförhindrad skola. DÄRAV INGEN JÄVLA UTBILDNING. Istället bara en massa E betyg så innebär begränsningar för mig och bra statistik för de! Under utbildningsgång sade jag till socialtjänsten att skolan korrupt. Det enda socialtjänsten gjorde var att kontakta skolan och fråga hur det gick. De fick svaret att det gick bra (haha)
Hade socialtjänstmyndigheten uppbackat mig genom att påvisa att den här eleven är vi faktiska måna om så hade skolan beaktat det vilket skulle betyda enormt, men så gjorde de inte. Istället frågar socialtjänsten varför jag är här.

I Maj och Juni månad 2018 avslår de jävlarna min ansökan. Därefter kommer hänvisar de mig till att söka arbete. Samt ber mig "söka hjälp". Deras bästa insats ever. Jag går och söker hjälp och har idag mer än 5 kontakter inom 5 olika verksamheter.

December 2019 påvisar Arbetsförmlingen att de faktiskt redo att satsa på mig. Jag kunde varken komma in i folkhögskola eller komvux p g a en korrupt utfärdad examensbevis från min före detta skola och för första gången får jag en möjlighet att skaffa mig kompetens. Jag började prioritera AF framför socialtjänsten och de blir förbannade över det istället kommer socialtjänsten och ger mig omfattande uppgifter att göra för de trots att jag redan går på heltids omfattning hos AF. D V S p g a socialtjänsten jävla 4000 kr i månaden får jag 200% sysselsättningsomfattning som resulterar i total utmatning ! ! !

År 2019 vill socialtjänsten utföra sin jävla PSI undersökning för att uppdatera dokumentation. Det jag gör efter två veckor är säger upp mig från klientskapet på socialtjänstkontoret. Idag lever jag med total ekonomisk förlust. Försöker äta pasta för att 1000 lappen ska räcker i en månad och jag är mycket mer gladare att göra detta än att gå på ett socialtjänstkontor.

Min största utmaning har varit att överleva barndomens förlust och påverkan, Rasismens ideologi och utveckling, korruption och landsförräderi gentemot staten och dess invånare och socialtjänsten kan inte fatta att jag försöker överleva detta och gå vidare.

Mitt liv har både gott bra och dåligt. Det som är bra att jag överlevt från att få anmärkningar från polis och kronofogden. Detta betyder att samhällets försök stämpla mig är ännu inte aktuellt. Det som är dåligt är att jag har tappat livslusten och känner mig själv inhägnad inom ett spel som många andra individer i samhället känner. Jag går upp och sticker till mina vårdinsatser, arbetsförmedling och tillslut åker hem. Äter om jag känner för det, sitter på data och därefter lägger mig. Jag känner mig helt enkelt som att jag bara och ingenting annat än att bara "existerar"

Idag är jag 22 år gammal och jag tänker vad fan har mitt liv tagit sig iväg

I
1. Beakta inte moralen, utan lagar och dess konsekvens
2. Förlita dig varken på ord eller produkt, utför handlade med garantier
3. Varken slå eller använd vapen. Vänta tills du blir slagen och polisanmäl händelsen
4. Innan handlande se för och nackdelar och förstå långsiktigheten.
5. Förvänta dig inte ett förbud. Hänvisa till lagparagrafen
6. Inget straff utan brott och inget brott utan lag
7. Aldrig ha samlag utan ljudinspelning, Annars fällande dom
8. Alltid skyndsamt vidta åtgärd vid korruption eller missgynnande Anmäl, bestrid, klaga och överklaga. Outnyttjad tid gynnas av motpart.
9. Påstå inte. Dokumentera allt och bär på bevisningen i varje sammanhang.
10. Säg inte vad du inte kan stå för. Håll istället käften annars motbevis.

Sverige är:
- Ett av få jämlikt och jämställda länder
-Ett av få mest demokratiska länder
-Ett av få mindre korrupta länder
-Ett av få mest rättvisa länder
MEN Sverige är inte det fullständigt och detta märks tydligt på individnivå.

Idag väljer jag att skriva till sajten soctanter för att väcka talan om hur en klassisk underklassmänniska som försöker överleva sin destination mot ett bättre liv, präglas av både familj och samhälle och påvisa vilka slags missgynnande korrupta funktioner vi idag har i vårt samhälle Sverige.

Jag har inte utformat mig. Samhället har utformat mig och jag som vilken människa som helst anpassar mig tillsvidare .

Värden och jag

Kommentarer

Hej

Tråkigt att du haft en tuff och jobbig uppväxt på många plan.
Tyvärr är detta inget som vi hanterar på socialtanterna på nätet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter