Favorisering av barn, kravlös

Hej!
Jag är bonusmamma sedan 4 år tillbaka. Min man och barnens mamma har gemensam vårdnad och vi har barnen varannan vecka., Jag ser mer och mer hur barnens mamma favoriserar den äldsta (14 år)genom att köpa mer saker till honom. Hon ställer inga krav. Han får komma och gå som han vill, tittar på IPod mer är fem timmar om dagen på vardagar när han går i skolan. Hans betyg har försämrats betydligt senaste två åren. Så fort som vi ställer krav, vill han åka till sin mamma.
Yngsta barnet är 12 år och har en lindring utvecklingsstörning och går i särskola. Det känns att mamman tycker mer och mer att yngsta sonen är en belastning. För två månader sedan åkte hon utomlands med endast äldsta barnet, vilket har självklart påverkat den yngsta.
Är detta ok?

Orolig bonusmamma

Kommentarer

Hej!
Att vara bonusförälder är inte alltid det lättaste och det låter som du är orolig gällande situationen för båda barnen.

En utmaning då barn bor växelvis hos sina föräldrar och bonusföräldrar kan vara att rutiner ser olika ut i de båda hemmen och man kan ha olika uppfattning kring vad som är bäst för barnen. Om ni bor i Malmö så finns det möjlighet för din man och barnens mamma att kostnadsfritt få stöd och vägledning gällande föräldrarollerna på Familjerätten.

https://malmo.se/Service/Du-och-dina-anhoriga/Familjefragor/Stod-vid-ski...

Hoppas att ni kan hitta en bra lösning tillsammans.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter