Orosanmälan

Vems ansvar är det att meddela vårdnadshavare att det inkommit en orosanmälan från en annan kommunal enhet?
Är det den som skickat anmälan eller socialtjänsten som ska meddela detta?
Har vårdnadshavare rätt att få veta vad orosanmälan gäller?

Kim

Kommentarer

Hej,

I de flesta fall informeras vårdnadshavarna om att en anmälan kommer att göras av anmälaren. Men om man misstänker brott ska socialtjänsten och eventuellt med polisen, meddelas innan vårdnadshavarna informeras. Det är då socialtjänstens ansvar att informera vårdnadshavarna att anmälan inkommit, när skyddsbedömning är gjord. Som vårdnadshavare har man rätt att veta vad orosanmälan gäller om det inte utgör fara för barnet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter