Fråga

Hej fått akuta problem med hyra

S

Kommentarer

Hej!

Som enskild är man själv ansvarig för sin ekonomiska situation. Det innebär att man på egen hand måste försöka lösa sina behov, till exempel genom att be om hjälp i sitt nätverk och genom att planera sin ekonomi.

Om man efter bästa förmåga försökt lösa sin situation men ändå inte klarar det så kan man ha rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är en del av samhällets yttersta skyddsnät och ska beviljas dem som efter en individuell prövning bedöms vara i behov av det.

Du kan ta kontakt med socialtjänsten för att göra en ansökan gällande försörjningsstöd. Din ansökan kommer då behandlas och en handläggare kommer att göra en utredning kring din situation och fattar beslut om att antingen bevilja dig bistånd eller avslå din ansökan. Får du avslag kan du överklaga det beslutet hos förvaltningsrätten.

Du bör kontakta din hyresvärd och förklara av vilken anledning du är sen med hyran.

Hoppas att det löser sig för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter